• 0001.jpg
 • 0002.jpg
 • 0003.jpg
 • 0004.jpg
 • 0006.jpg
 • mit001.jpg
 • mit002.jpg
 • mit003.jpg
 • mit004.jpg
 • mit005.jpg
 • mit006.jpg
 • mit007.jpg
 • mit008.jpg
 • mit009.jpg
 • mit010.jpg
 • mit011.jpg
 • mit012.jpg
 • mit013.jpg
 • mit014.jpg
 • mit015.jpg
 • mit016.jpg
 • mit017.jpg
 • mit018.jpg
 • mit019.jpg
 • mit020.jpg
 • mit021.jpg
 • mit022.jpg
 • mit023.jpg
 • mit024.jpg
 • mit025.jpg

เซอร์กิตเบรกเกอร์ CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์ Circuit breaker หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำงาน เปิดและปิดวงจรไฟฟ้า แบบไม่อัตโนมัติ แต่สามารถเปิดวงจรได้อัตโนมัติ ถ้ามีกระแส ไหลผ่าน เกินกว่าค่าที่กำหนด โดยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น แบ่งออกได้หลายชนิด ได้แก่

 1. Molded case circuit breaker (MCCB) ทำหน้าที่เป็นสวิทซ์เปิด-ปิดด้วยมือ และเปิดวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไหลเกิน หรือเกิดลัดวงจร
 2. AIR circuit breaker (ACB) เป็น เบรคเกอร์ที่ใช้กับแรงดัน <1000 volt โดยทั่วไปมีพิกัดกระแสตั้งแต่ 225-6300 A. โครงสร้างทั่วไปทำด้วยเหล็กมีช่องดับอาร์ก ที่ใหญ่โตแข็งแรงเพื่อให้สามารถรับกระแสลัดวงจรจำนวนมากได้
 3. Miniature circuit breaker เป็น เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ป้องกันร่วมกับ แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย หรือ แผงจ่ายไฟฟ้าประจำห้องพักอาศัย เบรคเกอร์ชนิดนี้ไม่สามารถปรับตั้ง ค่ากระแสตัดวงจรได้

แมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Mangnetic Contactor)

แมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Mangnetic Contactor) เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการทำงานโดยอำนาจแม่เหล็กในการเปิดปิดหน้าสัมผัส และ ควบคุมวงจรมอเตอร์หรือเรียกว่าสวิตช์แม่เหล็ก (Magnetic Switch) หรือคอนแทคเตอร์ (Contactor) ก็ได้

ข้อดี ของการใช้รีเลย์และแมคเนติกส์คอนแทคเตอร์

 1. ให้ความปลอดภัยสำหรับผู้ควบคุมสูง
 2. ให้ความสะดวกในการควบคุม
 3. ประหยัดเมื่อเทียบกับการควบคุมด้วยมือ

การพิจารณาเลือกไปใช้งาน ในการเลือกแมคเนติกคอนแทคเตอร์ในการใช้งานให้เหมาะสมกับมอเตอร์นั้น จะพิจารณาที่กระแสสูงสุดในการใช้งาน และแรงดัน ของมอเตอร์ ต้องเลือกแมคเนติกคอนแทคเตอร์ ที่มีกระแสสูงกว่ากระแสที่ใช้งานของมอเตอร์ ที่มีแรงดันเท่ากัน

ในการพิจารณาเลือกแมคเนติกคอนแทคเตอร์ใช้งานควรพิจารณาดังนี้

 • ลักษณะของโหลดและการใช้งาน
 • แรงดันและความถี่
 • สถานที่ใช้งาน
 • ความบ่อยครั้งในการใช้งาน
 • การป้องกันจากการสัมผัสและการป้องกันนํ้า
 • ความคงทนทางกลและทางไฟฟ้า

ยี่ห้อ ประเภท
ABB ACB : AIR CIRCUIT BREAKER
MCCB :MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER
MCBs : MINIATURE CIRCUIT BREAKER
CLMD : LV CAPACITOR
SOFTSTARTER
FUJI MCCB :MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER
MAGNETIC CONTACORS & MOTOR STARTER
AR22 AND DR22 SERIES SWITCH
AR30 AND DR30 SERIES SWITCH
TIMER
MITSUBISHI ACB : AIR CIRCUIT BREAKER
MCCB :MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER
ELCB : EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
MCBs : MINIATURE CIRCUIT BREAKER
MAGNETIC CONTACORS & MOTOR STARTER
ELECTRICAL INDICATING METERS & CT
POWER METER
KILOWATT-HOUR METER
SCHNEIDER ELECTRIC MERLIN GERLIN PRODUCT
SQUARE D PRODUCT
TELEMACHANIQUE PRODUCT
DANFOSS
HITACHI
LG
MOELLER
NATIONAL
SIEMENS
SPRECHE SCHUH

QRCode

qrcode